TLScontact heeft verschillende services ontworpen om uw applicatie-ervaring te verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over AL ONZE DIENSTEN.

Algemene informatie

Beveiligingskennisgeving

Wij danken u voor uw medewerking bij het handhaven van de veiligheid van dit centrum.

1. Het is Aanvragers van Legalisatie om veiligheidsredenen niet toegestaan voorwerpen mee te nemen die als een veiligheidsrisico voor het Aanvraagcentrum Legalisatie worden beschouwd, zoals:

  • Eventuele scherpe voorwerpen;
  • Elk wapen of wapenachtige objecten.

2. Het gebruik van mobiele telefoons, camera's en andere video-opnameapparatuur is ten strengste verboden.

3. Tassen kunnen worden doorzocht bij de ingang van het Aanmeldingscentrum Legalisatie. Wie een gevaarlijk voorwerp bij zich heeft, wordt de toegang tot het centrum geweigerd.

4. Alleen aanvragers, gemachtigde vertegenwoordigers en gemachtigde begeleiders (zoals personen met een mobiliteitsbeperking of personen die een vertaling nodig hebben) krijgen via de veiligheidscontrole toegang tot het VAC.