Legalisatie-informatie

Legalisatieproces

Volg deze stappen om uw document te legaliseren.

De documenten die zijn afgegeven door de Tunesië -autoriteiten moeten worden geauthenticeerd door het Tunesië Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw
TLScontact account

Lees de verschillende stappen hieronder
om uw verzoek in te dienen bij het TLScontactcentrum.

afspraak

Stap 1: Lijst met documenten

Elk document aangeboden voor legalisatie door de Belgische ambassade moet eerst worden gelegaliseerd door verschillende bevoegde Tunesische autoriteiten (bijv. gouvernement, ministeries, enz.). Voor uw hulp kunt u de onderstaande lijst met voorbeelden raadplegen.

De gepresenteerde documenten en hun mogelijke vertalingen moeten gedateerd minder dan 6 maanden.

Als een document in het Arabisch is opgesteld , moet het ingediend worden met een vertaling in het Frans, Nederlands of Duits. De vertaling moet worden gedaan door een beëdigd vertaler. Houd er rekening mee dat de zegels in het Arabisch ook vertaald moeten worden. De ambassade legaliseert zowel het originele document als de vertaling.

Consulaire kosten: 20,00 EUR per document te betalen in TND, naast de TLScontact-servicekosten (controleer de legalisatie- en servicekosten.

Raadpleeg de Legalisatiekosten en Sectie Servicekosten voor consulaire kosten en servicekosten. lettertype

De aanvrager hoeft niet aanwezig te zijn om zijn documenten legaliseren, kan iemand anders het in zijn plaats doen BEHALVE in het geval van een handtekening legalisatie waarvoor aanwezigheid verplicht is.

Het is verplicht dat voor- en achternaam hetzelfde gespeld op alle documenten.

Verzameling van gelegaliseerde documenten: de volgende dag.
Als de storting op vrijdag of zaterdag wordt gedaan, wordt de opname vinden plaats op maandag vanaf 15.30 uur tot 16.30 uur

De ambassade is niet bevoegd om gecertificeerd waar te geven kopieën.

Door de ambassade gelegaliseerde documenten kunnen direct worden afgeleverd aan de bevoegde autoriteit in België.

Enkele voorbeelden van documentatie

 • Transcript, rapportkaart en hoog Schooldiploma

 • Het originele document in het Frans moet eerst worden gelegaliseerd bij het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als het originele document in het Arabisch is, volg dan dezelfde stappen en voeg een originele vertaling toe die is gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.Als het originele document in het Arabisch is, volg dan dezelfde stappen en voeg een originele vertaling toe die is gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. lettertype>

  Merk op dat, voor equivalenten, de originele documenten hoeven niet gelegaliseerd te worden. Aan de andere kant kan het consulaat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van deze documenten legaliseren. Deze kopie moet worden gewaarmerkt door de gemeente en vervolgens door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Let op: in dit geval moeten de vertalingen in het Frans van een gewaarmerkte kopie in het Arabisch worden geproduceerd in het origineel en gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Baccalaureaat

 • Het origineel van het Franstalige baccalaureaatdiploma moet eerst gelegaliseerd worden bij het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als het originele document in het Arabisch is, volgt u dezelfde stappen en voegt u een originele vertaling toe die is gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. >

  Merk op dat, voor gelijkwaardigheid, het originele diploma hoeft niet gelegaliseerd te worden. Aan de andere kant kan het consulaat een gewaarmerkte kopie van dit diploma legaliseren. Deze kopie moet worden gewaarmerkt door de gemeente en vervolgens door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Let op: in dit geval moeten de vertalingen in het Frans van een gewaarmerkte kopie in het Arabisch worden geproduceerd in het origineel en gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Baccalaureaat transcript

 • Het origineel van het originele transcript in het Frans moet eerst gelegaliseerd worden bij het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als het originele document in het Arabisch is, volg dan dezelfde stappen en voeg een originele vertaling toe die is gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als het originele document in het Arabisch is, volg dan dezelfde stappen en voeg een originele vertaling toe die is gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. lettertype

  Merk op dat, voor equivalenten, de originele verklaring mag niet gelegaliseerd worden. Het consulaat kan echter een gewaarmerkte kopie van het transcript legaliseren. Deze kopie moet worden gewaarmerkt door de gemeente en vervolgens door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Let op: in dit geval moeten de vertalingen in het Frans van een gewaarmerkte kopie in het Arabisch worden geproduceerd in het origineel en gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Diploma hoger onderwijs , Transcriptie van records, Certificaat van prestatie

 • Het originele document in het Frans moet worden gelegaliseerd door het ministerie van Hoger Onderwijs en door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als het originele document in het Arabisch is, volg dan dezelfde stappen en voeg een originele vertaling toe die is gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.Als het originele document in het Arabisch is, volg dan dezelfde stappen en voeg een originele vertaling toe die is gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. lettertype

  Merk op dat, voor gelijkwaardigheid, de originele documenten niet gelegaliseerd hoeven te worden. Aan de andere kant kan het consulaat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van deze documenten legaliseren. Deze kopie moet worden gewaarmerkt door de gemeente en vervolgens door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Let op: in dit geval moeten de vertalingen in het Frans van een gewaarmerkte kopie in het Arabisch worden geproduceerd in het origineel en gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Betaling voor studies in België (bijlage 32)

 • Als de garant in België woont, wordt de verbintenis te dekken wordt uitgegeven door zijn gemeentebestuur.

  Als de garant in het buitenland woont, is de verbintenis om loon wordt uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post van zijn woonplaats. Het document moet worden ondertekend door de borgsteller in het bijzijn van de baliemedewerker en vergezeld gaan van een kopie van hun paspoort, identiteitskaart (voor- en achterkant) en / of verblijfsvergunning. De agent controleert de identiteit van de garant.

  Le garante doit joindre ses preuves de solvabilité régulière et suffisante (3 dernières fiches de paie et/ou un relevé bancaire des 3 derniers mois, ... autres documents officiels prouvant des revenus ).
  Nu de attirons votre attention sur le fait que l'étudiant pris en charge doit pouvoir Disrer de l'équivalent de 666€ par mois pour ses dépenses personles, sans quoi la vermelding «solvabilité suffisante» geen sera pas apposée sur la prijs en charge.< /p>

 • Burgerlijke documenten van de gemeente (extrait de naissance, acte de mariage, enz.)

 • Le document original en français doit être légalisé par le Gouvernorat en le Ministère des Affaires étrangères. Le document original en arabe doit être légalisé par le Gouvernorat et le Ministère des Affaires étrangères. Het is een originele vertaling van het ministerie van Justitie en het ministerie van buitenlandse zaken.

 • Bulletin (n°3)

 • L'original en français doit être légalisé par le Ministère des Affaires étrangères. L'original en arabe doit être légalisé par le Ministère des Affaires étrangères. Het is een originele vertaling van het ministerie van Justitie en het ministerie van buitenlandse zaken.

 • Uitspraken

 • L'original en arabe doit être légalisé par le Ministère de la Justice en le Ministère des Affaires étrangères. Het is een originele vertaling van het ministerie van Justitie en het ministerie van buitenlandse zaken.

 • Residencecertificaat

 • L'original en français doit être légalisé par le Ministère des Affaires étrangères. L'original en arabe doit être légalisé par le Ministère des Affaires étrangères. Het is een originele vertaling van het ministerie van Justitie en het ministerie van buitenlandse zaken.

 • Nationale attest

 • L'original en arabe doit être légalisé par le Ministère de la Justice en le Ministère des Affaires étrangères. Het is een originele vertaling van het ministerie van Justitie en het ministerie van buitenlandse zaken.

 • Certificaat van de sociale situatie

 • L'original en arabe doit être légalisé par le Ministère des Affaires étrangères. Het is een originele vertaling van het ministerie van Justitie en het ministerie van buitenlandse zaken.

 • Procuratie

 • De personne qui fait légaliser sa signature doit être présente personlement. Son identité sera vérifiée par l'agent au guichet. Het document ondertekende een kopie van het paspoort, de identiteitskaart (recto-verso) van de verblijfsvergunning.

 • Certificaat medisch

 • Le certificat médical délivré par le médecin agréé de l’ambassade ne doit pas être légalisé. Il doit uniquement être signé par le consulat.

  Ceci dit, vous pouvez déposer ce certificat médical parmi vos documenten à légaliser. Het certificaat vous sera alors rendu signé avec les autres documents légalisés.

  Zorg ervoor dat de documenten voor de legalisering van het consulaat worden goedgekeurd met een certificaat voor de handtekening.

  Een opmerking over het cachet van het Ministerie van Zaken van zaken tunisien doit comporter :

  • La date d’application du cachet doit-être speaknée;
  • Le cachet du ministère tunisien ne doit pas dépasser les 6 mois;
  • Le nom et prenom de la personne ayant légalisé le ou les document(s);
  • Le cachet doit être impérativement fait en langue française.

  Belangrijke elementen:

  • Nous ne pouvons pas légaliser un document belge;
  • Les documenten d’identité ne peuvent pas être légalisés.
  • « Autorisation parentale au départ définitif (lien du document). Ce modèle doit être légalisé par l'ambassade, car il est nécessaire en Belgique pour l'inscription du mineur à la commune. Autorisation doit être dûment remplie, et la signature se fait par le parent devant le préposé au guichet et doit être accompagnée d'une copie de son passeport et/ou de sa carte d'identité ».
afspraak

Stap 2: Prenez un rendez-vous

Préparez soigneusement tous les documents à légaliser selon les critères allownés ci-dessus.

Contact opnemen met het centrum van appel op het nummer (+216) 31369030 om een ​​afspraak te maken voor een afspraak op het platteland site internet.

afspraak

Stap 3: Soumettez les documenten

Il est impératif que vous arriviez à l'heure à votre rendez-vous, muni de tous les documenten à légaliser.

AVERTISSEMENT:
Op een later moment op een afspraak, op een risico het jour-même et vous devrez reommencer la procédure et fixer un nouveau rendez-vous.

Zorg voor een nieuwe afspraak, voor een nieuwe datum voor een nieuwe website op een nieuwe afspraak.

Il est inutile de venir en avance, vous ne serez reçu qu'à l'heure de votre rendez-vous.

Après l'accueil, et après avoir vérifié vos documents, vous effectuerez à la caisse le règlement des frais de service et des frais de la legalisation des documents.

afspraak

Stap 4: Retour des documenten

En ce qui concerne le retrait des document légalisés: leenmain, de 08h30 à 15h30. Het effect van de verkoop of de zelfde dag, de retraite aura lieu le luundi van 08.30 tot 15.30 uur.

Vous pouvez également contacter le centre d'appel TLScontact pour connaître l'état d'avancement de votre demande.

afspraak

Stap 5: Restitutie van documenten

Gooi de gepensioneerde documenten in, allez au centre TLScontact muni de la fiche récapitulative, de l'original en de la copie de votre carte d'identité.

Als u wilt dat een derde partij komt en verzamel uw documenten voor u, ze moeten het volgende hebben:

 • Schriftelijke toestemming van u ( klik hier );
 • Van het overzichtsblad;
 • Het origineel van zijn identiteitskaart;
 • Een fotokopie van uw identiteitskaart.