TLScontact heeft verschillende diensten ontworpen om uw applicatie-ervaring te verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over AL ONZE DIENSTEN

Privacyverklaring

Lees de onderstaande informatie aandachtig door voor meer informatie over de privacyverklaring van TLScontact.

Upgrade uw
legalisatie-ervaring

ALLE DIENSTEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE

Privacyverklaring

Invoering

TLScontact en haar wereldwijde bedrijven (hierna “TLScontact”, “wij”, “ons”, “onze”) zetten zich in voor de bescherming van de privacy en veiligheid van de klanten die de websites en diensten van TLScontact gebruiken (hierna “Klanten”, “u”, "jouw"). Het doel van deze privacyverklaring (hierna de "Privacyverklaring") is om uit te leggen hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft en controle houdt over uw informatie.

TLScontact verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) van 27 april 2016 van toepassing vanaf 25 mei 2018 in de Europese Unie.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle TLScontact-diensten en door gebruik te maken van onze diensten erkent u te zijn geïnformeerd dat TLScontact uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Alle vragen die u heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, moeten worden gestuurd naar ons gegevensbeschermingsbureau:

TLScontact Data Protection Office:

E-mail:
DP@tlscontact.com

Adres:
Attn: Bureau voor gegevensbescherming
TLScontact
67, rue Saint Lazare

75009 Parijs, Frankrijk

Houd er rekening mee dat elke vraag die geen verband houdt met de rechten die zijn verleend onder sectie 3 - Houd u de controle - van deze privacyverklaring niet zal worden beantwoord.

BOVENKANT

Over ons

TLScontact is een baanbrekend bedrijf dat gespecialiseerd is in het aanbieden van klantrelatiebeheer in een face-to-face omgeving. Onze kernactiviteit is het exploiteren van aanvraagcentra voor legalisatie namens overheidsinstanties (“onze klanten”, “diplomatieke missie”).

TLScontact maakt deel uit van de Teleperformance Group, de wereldwijde leider in uitbestede omnichannel klantervaringsbeheer, die bij elke gelegenheid een uitstekende klantervaring biedt, ten dienste van overheden en bedrijven.

Uw persoonlijke gegevens (dwz alle informatie waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd) worden verzameld namens onze klanten (dwz hierna de "Klanten") voor het leveren van een Legalisatiedienst en/of immigratiedienst, en om administratieve en niet - beoordelingstaken met betrekking tot de bovengenoemde diensten (zie sectie 1 van deze privacyverklaring). Uw persoonsgegevens kunnen ook voor eigen rekening door TLScontact worden verzameld voor het leveren van specifieke diensten (niet gerelateerd aan de bovengenoemde diensten), voor haar zakelijke behoeften en/of om de veiligheid van haar gebouwen, werknemers en bezoekers te waarborgen (zie sectie 2 van deze privacyverklaring).

Onze klanten zijn verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG en TLScontact kan ofwel optreden als verwerkingsverantwoordelijke ofwel als gegevensverwerker, afhankelijk van de aard van de betreffende diensten/verwerkingen. Wanneer TLScontact optreedt als gegevensverwerker, verzamelt en verwerkt zij alleen persoonsgegevens namens en in opdracht van haar Klanten.

BOVENKANT

1. Voor persoonsgegevens met betrekking tot uw Legalisatieaanvraag en aanverwante diensten (TLScontact optredend als gegevensverwerker)

1.1. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen persoonsgegevens over u wanneer u onze website gebruikt of onze diensten gebruikt om een ​​Legalisatie aan te vragen of onze Legalisatie aanvraagdiensten gebruikt.

Vertegenwoordigers kunnen namens u persoonlijke gegevens over u indienen. We zullen altijd alle personen die beweren uw vertegenwoordiger te zijn, verifiëren en valideren voordat we informatie over u accepteren.

1.2. Wat verzamelen we?

We zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen die onze Klanten nodig hebben om een ​​Legalisatie-aanvraag in te dienen of een gerelateerde dienst te verlenen. Het type en de categorieën persoonsgegevens die we verzamelen, is afhankelijk van de legalisatie/dienst waarvoor u solliciteert.

We verzamelen in het bijzonder de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens: naam, nationaliteit, geslacht, gegevens van uw reisdocument (i.e. paspoort of ID), e-mailadres, telefoonnummer, burgerlijke staat, postadres, plaats, geboortedatum, foto's, enz.
 • Gevoelige persoonsgegevens: gezondheidsgerelateerde informatie, biometrische gegevens (vingerafdrukken, DNA-swabs), gegevens over criminele activiteiten, juridische procedures enz.
 • Persoonlijke gegevens van aan u verwante personen: kinderen, ouders, echtgenoot, persoonlijke gegevens van uitnodigende partij enz.
 • Zakelijk, onderwijs: zakelijke en/of arbeidsactiviteiten, studentenactiviteiten, adres en contactgegevens werkgever/student.
 • Financiële gegevens: betaalkaartgegevens, bankrekeninggegevens, volksverzekeringen, loonbewijzen, belastingen enz.
 • Elektronische mediagegevens: video- en audio-opnamen.

Deze lijst kan variëren, afhankelijk van de eisen van een klant en de diensten die u bij ons aanvraagt.

Als u precies wilt weten welke persoonsgegevens er worden verzameld voor uw Legalisatiedienst, neem dan contact op met de desbetreffende Diplomatieke Missie voor meer informatie.

1.3. Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of op enigerlei wijze gebruiken zonder uw directe medeweten. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken namens onze Klant en volgens zijn instructies om de specifieke service te verwerken die u nodig heeft met betrekking tot de Legalisatie-aanvraag.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • Valideer wie je zegt dat je bent;
 • Maak voor u een afspraak bij een van onze Aanmeldingscentra Legalisatie (VAC);
 • U assisteren bij uw Legalisatie-aanvraag of andere aanvraag;
 • Verdere verificatieprocedures uitvoeren met betrekking tot uw Legalisatie- of andere aanvraag;
 • U voorzien van aanvullende diensten die u aanvraagt met betrekking tot de Legalisatie-aanvraag, we kunnen uw persoonsgegevens in het bijzonder gebruiken om eventuele toegevoegde waardediensten (AVS) te verwerken die u aanvraagt, met betrekking tot uw Legalisatie-aanvraag, bijvoorbeeld een koeriersdienst om uw aanvraagdocumenten naar uw adres naar keuze;
 • U in staat stellen om de voortgang van uw aanvraag te volgen;
 • Onze verplichtingen nakomen onder ons mandaat van onze klanten;
 • U berichten en meldingen sturen over de status van de door u gekozen service.

Dergelijke gegevensverwerkingen zijn gebaseerd op de uitvoering van het contract tussen TLScontact en haar Klant en op de naleving van wettelijke verplichtingen.

Voor meer informatie over de doeleinden van de gegevensverwerking die we namens onze cliënt uitvoeren, kunt u contact opnemen met de relevante diplomatieke missie.

1.4. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen en met de instructies van onze Klant. Meestal bewaren we geen persoonlijke gegevens zodra het aanvraagproces voor legalisatie voorbij is. We bewaren uw persoonlijke gegevens op onze systemen alleen zolang als nodig is om de service te verlenen.

Voor meer informatie over hoe lang de Cliënt uw persoonsgegevens bewaart, kunt u contact opnemen met de relevante Diplomatieke Missie.

1.5. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

TLScontact bedrijven

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die behoren tot TLScontact waar dit nodig is om uw verzoeken te verwerken en om u de relevante diensten te verlenen.

Overheidsinstanties en diplomatieke missies

Bij het aanvragen van een legalisatie- of andere gerelateerde dienst, worden uw persoonlijke gegevens verzonden naar onze klant, d.w.z. de buitenlandse diplomatieke missie die het land vertegenwoordigt waarvoor u solliciteert en die optreedt als de gegevensbeheerder. Deze Diplomatieke Missie kan uw persoonlijke gegevens delen met een toepasselijke overheids-, regelgevende of handhavingsinstantie voor de preventie van misdaad of terrorisme. We kunnen niet controleren of sturen hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt nadat ze zijn overgedragen aan de relevante diplomatieke missie, aangezien deze optreedt als de gegevensbeheerder. We raden u ten zeerste aan om ook hun privacyverklaringen te lezen (inclusief de informatie in de aanvraagformulieren voor legalisatie).

Derden om juridische redenen

We kunnen persoonlijke gegevens delen met derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om te reageren op verzoeken van overheidsinstanties, waaronder wetshandhavingsinstanties en andere overheidsinstanties, waaronder mogelijk instanties buiten uw land van verblijf.

Externe dienstverleners die namens ons werken

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan onze externe dienstverleners, onderaannemers en andere gelieerde organisaties om namens ons taken uit te voeren en diensten aan u te verlenen (bijvoorbeeld om uw documenten per koerier bij u af te leveren). We zullen alleen persoonsgegevens vrijgeven die nodig zijn om de betreffende diensten te leveren. Voordat we persoonlijke gegevens delen, zorgen we ervoor dat alle serviceproviders contractueel verplicht zijn en kunnen bewijzen dat uw persoonlijke gegevens:

 • Zal veilig en vertrouwelijk worden bewaard;
 • Wordt slechts zo lang bewaard als nodig is om de service te verwerken;
 • Zal nooit voor iets anders worden gebruikt dan om de gevraagde dienst te verwerken;
 • Zal nooit worden gebruikt voor marketingdoeleinden door de derde partij.

Andere derden

We werken samen met externe productaanbieders om u de beste klantervaring te bieden. Een externe provider moet bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens verwerken om de betalingen van de door u gevraagde diensten mogelijk te maken en om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

1.6. Overzeese overdracht van uw persoonlijke gegevens

Vanwege de aard van ons bedrijf kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de grenzen van uw land worden overgedragen. Door een legalisatie- of andere gerelateerde dienst aan te vragen, worden uw persoonlijke gegevens overgedragen naar het land of met de overheidsinstantie waarbij u solliciteert. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit op een onveilige of onveilige manier overdragen.

Als we uw persoonlijke gegevens overdragen van de EER naar andere landen waar de toepasselijke wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensprivacy en -bescherming biedt, nemen we maatregelen om een ​​passend niveau van gegevensprivacy en -bescherming te bieden door gebruik te maken van onze bindende bedrijfsregels of door het invoeren van in modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd met de gegevensimporteurs.

Door de implementatie van onze bindende bedrijfsregels kunt u er zeker van zijn dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd wanneer ze internationaal worden overgedragen binnen Teleperformance Group.

BOVENKANT

2. Voor persoonsgegevens betreffende TLScontact specifieke diensten/verwerking (TLScontact treedt op als verwerkingsverantwoordelijke)

2.1. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen persoonsgegevens over u wanneer u onze website gebruikt, wanneer u als bezoeker naar ons Legalisatie Aanvraagcentrum (VAC) komt en/of wanneer u gebruik maakt van enkele van onze toegevoegde waarde diensten (AVS).

2.2. Wat verzamelen we?

We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan of anderszins verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Persoonlijke gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, etc;
 • Financiële gegevens: betalingsgegevens;
 • CCTV-beelden voor algemene bewaking.

Wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen via formulieren, inclusief maar niet beperkt tot elektronische formulieren, zullen we de verplichte velden aangeven met asterisken. Als u de met een asterisk gemarkeerde gegevens niet verstrekt, kunt u geen toegang krijgen tot een dienst van ons.

2.3. Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of op enigerlei wijze gebruiken zonder uw directe medeweten.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • U enkele diensten met toegevoegde waarde (AVS) te leveren die u aanvraagt, die door TLScontact voor eigen rekening worden geleverd (d.w.z. dienst die niet rechtstreeks gekoppeld is aan de Legalisatie-applicatie), en uw betalingen verwerkt;
 • Zorgen voor de veiligheid van de medewerkers, bezoekers, klanten en gebouwen van TLScontact;
 • Uw vragen beantwoorden en/of elk geschil oplossen met betrekking tot TLScontact-specifieke diensten;
 • Feedback vragen om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren;
 • U marketingcommunicatie sturen (met uw toestemming) we zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden voor marketingdoeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door indien van toepassing online contact met ons op te nemen.

Om uw persoonlijke gegevens rechtmatig te verwerken, moeten we ons baseren op een of meer geldige rechtsgronden. De gronden waarop we ons kunnen beroepen zijn:

 • Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken om u de gevraagde diensten te leveren, om uw vragen en claims met betrekking tot dergelijke diensten te behandelen, om uw betalingen af te handelen, enz., is de rechtsgrond voor de verwerking de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en u ;
 • Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken om uw vragen te behandelen die geen verband houden met een specifieke dienst, om u marketingcommunicatie te sturen, om feedback te vragen of om onze werknemers, bezoekers en gebouwen te beschermen, is de rechtsgrond voor de verwerking de legitieme belangen die worden nagestreefd door TLScontact (behalve wanneer uw belangen of fundamentele rechten prevaleren boven deze), meer bepaald haar economisch/zakelijk belang om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen, om op uw behoeften te reageren en u aangepaste diensten aan te bieden, en om de veiligheid ervan te verzekeren;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, is de gegevensverwerking gebaseerd op een dergelijke wettelijke verplichting.

2.4. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We herzien regelmatig onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens over het algemeen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt (dwz voor de duur van de dienstverlening, tijdens uw aanwezigheid in ons pand, voor maximaal 1 maand met betrekking tot CCTV-beelden en gedurende 1 jaar vanaf het laatste contact met u over marketingcommunicatie, indien van toepassing en toegestaan ​​door de lokale wetgeving). Het kan echter zijn dat we bepaalde soorten persoonsgegevens langer moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of in overeenstemming met de toepasselijke verjaringstermijn.

2.5. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

TLScontact bedrijven

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die behoren tot TLScontact wanneer dit nodig is om uw verzoeken te verwerken en/of om u de relevante diensten te verlenen.

Derden om juridische redenen

We delen persoonsgegevens met derden:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om te reageren op verzoeken van overheidsinstanties, waaronder wetshandhavingsinstanties en andere overheidsinstanties, waaronder mogelijk instanties buiten uw land van verblijf;
 • In het geval van een fusie, verkoop, herstructurering, overname, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van ons bedrijf, onze activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedures);
 • Om onze rechten, gebruikers, systemen en diensten te beschermen.

Externe dienstverleners die namens ons werken

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan onze externe dienstverleners, onderaannemers en andere gelieerde organisaties om namens ons taken uit te voeren en diensten aan u te verlenen. We zullen alleen persoonlijke gegevens vrijgeven die nodig zijn om de service te leveren. Voordat we persoonlijke gegevens delen, zorgen we ervoor dat alle serviceproviders contractueel verplicht zijn en kunnen bewijzen dat uw persoonlijke gegevens:

 • Zal veilig en vertrouwelijk worden bewaard;
 • Wordt slechts zo lang bewaard als nodig is om de service te verwerken;
 • Zal nooit voor iets anders worden gebruikt dan om de gevraagde dienst te verwerken;
 • Zal nooit worden gebruikt voor marketingdoeleinden door de derde partij.

2.6. Overzeese overdracht van uw persoonlijke gegevens

Vanwege de aard van ons bedrijf kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de grenzen van uw land worden overgedragen. Door een legalisatie- of andere gerelateerde dienst aan te vragen, worden uw persoonlijke gegevens overgedragen naar het land of met de overheidsinstantie waarbij u solliciteert. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit op een onveilige of onveilige manier overdragen.

Als we uw persoonlijke gegevens vanuit de EER overdragen naar andere landen waar de toepasselijke wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensprivacy en -bescherming biedt, nemen we maatregelen om een ​​passend niveau van gegevensprivacy en -bescherming te bieden.

Door de implementatie van onze bindende bedrijfsregels kunt u er zeker van zijn dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd wanneer ze internationaal worden overgedragen binnen Teleperformance Group.

2.7. Gebruik van cookies

Onze website verschilt niet van andere websites en maakt gebruik van cookies om goed te functioneren en uw browse-ervaring gemakkelijker te maken. Cookies kunnen de website bijvoorbeeld helpen u te onthouden en bij uw volgende bezoek hoeft u niet opnieuw uw voorkeurstaal te kiezen.

Onze websites maken ook gebruik van Google Analytics, een dienst die gegevens over websiteverkeer naar de servers van Google verzendt. Google Analytics identificeert geen individuele gebruikers en koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover Google beschikt. We gebruiken rapporten van Google Analytics om ons inzicht te geven in het websiteverkeer en het gebruik van webpagina's.

U kunt cookies voor onze website uitschakelen via de instellingenpagina van uw browser.

BOVENKANT

3. U houdt de touwtjes in handen

We willen ervoor zorgen dat u de controle behoudt over uw persoonlijke gegevens. Een deel hiervan is ervoor te zorgen dat u uw rechten begrijpt, die als volgt zijn:

 • Toegang – het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, het verkrijgen van een bevestiging van uw persoonlijke gegevens die we momenteel hebben;
 • Rectificeren – het recht om onjuiste gegevens te corrigeren;
 • Wissen – het recht om uw gegevens te laten wissen (dit is echter geen absoluut recht en TLScontact kan wettelijke of legitieme redenen hebben om dergelijke persoonlijke gegevens te bewaren);
 • Beperken – het recht om in sommige gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing of in enige andere situatie in overeenstemming met de lokale wetgeving;
 • Instructie geven over het gebruik van uw gegevens na uw overlijden het recht om ons instructies te geven over het gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden;
 • Intrekken – u kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven te allen tijde intrekken door het in deze Verklaring beschreven verzoek om toegang voor personen te volgen. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming of het niet verstrekken van persoonlijke gegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven, van invloed is op en kan stoppen met de verwerking van alle diensten die u hebt aangevraagd of waarvoor u momenteel bent ingeschreven.

Om uw rechten op uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, hoeft u alleen maar rechtstreeks contact met ons op te nemen of via de pagina Feedback en klachten, het korte aanvraagformulier in te vullen en de categorie "Verzoek om persoonsgegevens" te kiezen in het veld "Reden van contact". U kunt deze rechten ook uitoefenen door contact op te nemen met de Diplomatieke Missie wanneer deze rechten betrekking hebben op de Legalisatieaanvraag.

Alle verzoeken zijn gratis.

Wanneer het verzoek bij TLScontact is ingediend, sturen wij u een bevestiging van ontvangst van uw verzoek en zullen wij uw verzoek zonder onnodige vertraging verwerken of overhandigen aan onze opdrachtgever.

Wij of onze Klant kunnen contact met u opnemen om uw verzoek te verduidelijken, om aanvullende informatie te vragen of om uw identiteit te verifiëren voordat deze wordt verwerkt.

Als u denkt dat uw recht is geschonden, neem dan contact op met ons Bureau voor gegevensbescherming.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in uw land of een ander land in de EER.

BOVENKANT

4. Profilering

"Profiling" betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.

TLScontact doet niet aan profilering. De bovengenoemde gegevensbeheerders (onze klanten, d.w.z. diplomatieke missies) kunnen echter gebruikmaken van profilering.

Neem voor meer informatie over het mogelijke gebruik van profilering door de Klant contact op met de relevante Diplomatieke Missie.

BOVENKANT

5. Links naar andere sites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of functionaliteit van deze externe websites.

Als een externe website om persoonlijke gegevens van u vraagt ​​(bijvoorbeeld in verband met een bestelling van goederen of diensten), vallen de gegevens die u verstrekt niet onder deze privacyverklaring. We raden u aan de privacyverklaring van een website te lezen voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Wanneer u goederen of diensten koopt van een van de bedrijven waarnaar onze site linkt, gaat u een contract met hen aan (in overeenstemming met hun algemene voorwaarden) en niet met TLScontact.

BOVENKANT

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om ervoor te zorgen dat deze up-to-date blijft en nauwkeurig weergeeft hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken. De actuele versie van onze Privacyverklaring zal altijd op onze website worden geplaatst. In het geval van materiële wijzigingen zullen wij u op de juiste wijze informeren.

BOVENKANT